• If you are shopping outside EU you can change to "Exkl.moms" so you can se the price without VAT. Pay with Stripe or Paypal at checkout

Catch tank Volvo Penta 31-41-42 - series

  • 1 999 kr
I lager / in stock

Catch tank :

Extra tillbehör till Volvo Penta 31-41-42 motorerna om du inte vill leda slangen från ventilkåpan ner mot durken eller mot luftfiltret.

Catch tanken monterar du på intercoolern och kopplar slangen från ventilkåpan dit.


Passar alla motorer som har den förhöjda ventilkåpan med oljefälla (Air-kit) monterat. (se lista nedan)

Välj att sätta vevhusfiltret på toppen eller på sidan beroende på plats i motor utrymmet.

Snygg blankpolerad oljecatchtank.

Monteras enkelt i fästet på intercoolern.

Nivårör för enkel avläsning utav oljenivå.

 

Fakta om Oljecatchtank :

- Kraftig konstruktion

- Tillverkad i aluminium

- Blankpolerad yta

- Volym: 0,5L

- Höjd: 140mm

- Höjd ink filter: 210mm

- Diameter: 77mm

- Slanganslutningar: 1 st AN10 (sida)  - 2 st 13 mm (topp och sida)

- Inklusive filter

- Nivårör för enkel nivåavläsning

- Fastsvetsad fästplatta

Passar till :

AD31B
AD31D
AD31D-A
AD31L-A
AD31P-A
AD31XD
AD41B
AD41BJ
AD41D
AD41L-A
AD41P-A
D41B
D41D
D41L-A
KAD32P
KAD42A
KAD42B
KAD42P-A
KAD43P-A
KAD43P-B
KAMD42A
KAMD42B
KAMD42P-A
KAMD43P
KAMD43P-A
KAMD43P-B
MD31A
TAMD31B
TAMD31D
TAMD31L-A
TAMD31M-A
TAMD31P-A
TAMD31S
TAMD41B
TAMD41D
TAMD41H-A
TAMD41H-B
TAMD41P
TAMD41P-A
TAMD42B
TAMD42WJ-A
TMD31B
TMD31D
TMD31L-A
TMD41B
TMD41D
TMD41L-A


Catch tank :

Extra accessory for the Volvo Penta 31-41 engines if you do not want to lead the hose from the valve cover down to the strainer or to the air filter.
You mount the catch tank on the intercooler and connect the hose from the valve cover there.
Fits all engines that have the raised valve cover with oil trap (Air-kit) fitted.
Choose to put the crankcase filter on top or on the side depending on the place in the engine compartment.

Stylish polished oil catch tank.

Mounts easily in the bracket on the intercooler.

Level tube for easy reading of oil level.Facts about Oil catch tank:

- Strong construction

- Made of aluminium

- Polished surface

- Volume: 0.5L

- Height: 140mm

- Height ink filter: 210mm

- Diameter: 77mm

- Hose connections: AN 10 / 13 mm

- Including filters

- Level tube for easy level reading

- Welded attachment plate


suitable for engines :

AD31B
AD31D
AD31D-A
AD31L-A
AD31P-A
AD31XD
AD41B
AD41BJ
AD41D
AD41L-A
AD41P-A
D41B
D41D
D41L-A
KAD32P
KAD42A
KAD42B
KAD42P-A
KAD43P-A
KAD43P-B
KAMD42A
KAMD42B
KAMD42P-A
KAMD43P
KAMD43P-A
KAMD43P-B
MD31A
TAMD31B
TAMD31D
TAMD31L-A
TAMD31M-A
TAMD31P-A
TAMD31S
TAMD41B
TAMD41D
TAMD41H-A
TAMD41H-B
TAMD41P
TAMD41P-A
TAMD42B
TAMD42WJ-A
TMD31B
TMD31D
TMD31L-A
TMD41B
TMD41D
TMD41L-A