• If you are shopping outside EU you can change to "Exkl.moms" so you can se the price without VAT. Pay with Stripe or Paypal at checkout

Sjövattenfilterlock (filter cover) "X-ray " Volvo penta 21863984

  • 1 299 kr
I lager / in stock
Lagersaldo: 3

Byt ut ditt gamla sjövattenfilterlock till ett X-RAY lock med inspektionshål.

"X-RAY" filterlock är ett orginal specialbearbetat Volvo Penta lock (21863984)

 

Sjövattenfiltrets uppgift är att rena kylvattnet från smuts och förhindra att detta kommer in i motorns kylvattenkanaler och täpper till.

Nu kan du kontrollera filtret närsomhelst genom inspektionshålet på detta filterlock.

Du kan tex kolla om cirkullationen fungerar när du bytt impeller eller kolla om smuts hamnat i filtret utan att behöva skruva bort locket.

Gör så här :

Skruva bort ditt lock och ta bort den svarta plast plattan och byt ut den mot plexiglas skivan som medföljer och skruva dit de nya locket med inspektionshål .


Locket passar alla sjövattenfilter som har en diameter på 127mm och har Volvo penta nummer :

vp 842722

vp 21863984


Replace your old seawater filter cover with an X-RAY cover with inspection hole.

"X-RAY" filter cover is an original specially processed Volvo Penta cover (21863984)The task of the seawater filter is to clean the cooling water of dirt and prevent this from entering the engine's cooling water channels and clogging them.

Now you can check the filter at any time through the inspection hole on this filter cover.

You can, for example, check if the circulation works when you changed the impeller or check if dirt has ended up in the filter without having to unscrew the cover.

Do this :

Unscrew your cover and remove the black plastic plate and replace it with the plexiglass disc that is included and screw on the new cover with inspection holes.


The cover fits all seawater filters that have a diameter of 127mm and have a Volvo penta number:

vp 842722

vp 21863984